Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie je proces stanovenia ceny za tovar, služby alebo majetok prenosom medzi súvisiacimi stranami, ako sú napríklad materská spoločnosť a jej dcérska spoločnosť. Od 1.1.2015 musí viesť transferovú dokumentáciu každý podnikateľský subjekt, ktorého finančno- obchodné transakcie sú uskutočňované medzi závislými osobami (ekonomicko, personálne, kapitálovo alebo inak prepojenými).

Transakcie medzi závislými osobami označuje aj ako kontrolované transakcie. Príprava transferovej dokumentácie je povinná tak pre zahraničné závislé osoby, ako aj pre tuzemské závislé osoby.

Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti transferového oceňovania, ktoré zahŕňajú:

Naši odborníci majú široké skúsenosti v oblasti transferového oceňovania a sú schopní poskytnúť našim klientom kvalitné a spoľahlivé služby v tejto oblasti. Ak potrebujete poradiť v tejto oblasti, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalšie služby

Radi by ste sa dozvedeli viac?